Archive for 23 enero 2012

NO A LA CENSURA EN INTERNET

23 enero 2012

Que tanquen Megaupload, la veritat es que nos la porta fluixa….lo que npo estem disposts a permetre es el tancament sense sentit de megaporn, font incalculable d’hores palletories davant el nostre ordenador…..si ells tanquen megaupload, mosatros no menjarem en McDonalds….que els folle un burro. Hi ha que pegar on mes mal es fa, en les grans corporacions i distribuidores. A per elles.